Hypnoterapi

Hypnoterapi är en terapiform där vi arbetar med emotionella och psykiska låsningar. Det vi lär oss och upplever i livet lagras i det undermedvetna sinnet, utanför vår medvetna kontroll.
I hypnoterapin blir det undermedvetna mer aktivt. Bortträngda och obearbetade händelser och känslor blir mer synliga.
Det finns alltid en orsak till varför vi reagerar, agerar som vi gör och känner det vi känner. Orsaken kan vi upptäcka genom hypnoterapi och vända till en positiv utveckling.

Här följer några exempel på vad du kan få hjälp med
Rökavvänjning
Sockerberoende
Tinnitus
Ångest/depression
Smärtlindring
Fobier
Stamning
Läs och skrivsvårigheter
Självkänsla/självbild

Varmt välkommen!

”Varken du eller världen vet vad du kan göra förrän du har försökt!”