SAMTALET

Min uppgift som samtalspedagog är att hjälpa dig att få egna insikter och öka din medvetenhet om din egen situation. Därefter börjar vi jobba med det du vill förändra. Vi jobbar med samtalet som redskap för personlig utveckling. Lite förenklat kan vi säga att vi jobbar i tre steg.
1 Perspektiv – det du upplever här och nu, ditt nuvarande perspektiv.
2 Förändringsprocess – vi vidgar vyerna mot ett nytt perspektiv.
3 Nytt perspektiv – med nytt perspektiv kan du själv välja vad du vad du vill eller inte vill ha i ditt liv.
Det är denna process, att vidga vyerna och även medvetenheten, som vi kallar personlig utveckling. Processen kan vara smärtsam, men den kan också leda till ökad frihet. En frihet som ger dig möjlighet att sätta upp nya positiva mål.

Välkommen! 

”Varken du eller världen vet vad du kan göra förrän du har försökt!”